Over ons

Al meer dan 55 jaar vieren wij met veel plezier carnaval in Heumen. De vereniging is voor en door heumenaren om een leuke carnaval te organiseren voor het dorp en haar inwoners.

Geschiedenis

Het ontstaan van CV De Raore Schutters

Al meer dan 55 jaar wordt er in Heumen carnaval gevierd onder de naam De Raore Schutters. Maar duiken we verder de geschiedenis van ons dorpje in, dan weten we dat carnaval al eerder gevierd werd in Heumen.

Menigeen zal zeggen: “Ja bij het Gilde. Vandaar ook onze naam De Raore Schutters”. Dat klopt, voor wat betreft de betekenis en het ontstaan van de naam. Maar al voor dat het Gilde carnaval vierde, was het de voetbalclub die carnaval introduceerde in Heumen. Eerst werd er carnaval gevierd zonder prins en alleen op zaterdag en zondag. Later zijn er wel prinsen geweest, waaronder Theo Derks. Hij is ook erelid en één van de oprichters geweest van onze huidige carnavalsvereniging.

Na de voetbalclub, ging carnaval verder bij het Gilde. Enkele bekende prinsen zijn: Sjaak Wijnakker, Toon Kroes, Toon Hoenselaar en Gerard van Elferen. Gerard van Elferen is de laatste Gilde-prins geweest.

Er waren mensen in het dorp die ook graag carnaval vierde, maar geen lid waren van het Gilde. Zij wilden een aparte carnavalsvereniging oprichten. Met een groep wijze mannen is toen bij cafe Koebrugge (nu café-zaal Kanaalzicht) de oprichting van carnavalsvereniging De Raore Schutters een feit geworden. De naam verwijst nog steeds naar de oorsprong die de vereniging heeft bij het Gilde.

Gerard van Elferen is ook de overgangsprins, de 1e prins van onze vereniging De Raore Schutters. Gevolgd door Piet Weeren in 1968. Piet Weeren heeft toen voor fl. 400,- (gulden) de capes en dergelijke zaken gekocht bij Hannes Stoffelen. Dus de 1e prins van onze huidige vereniging met een echt prinsenpak en echte Raad van Elf capes.

Wij zijn geïnteresseerd in oud materiaal en geschiedenis over de vereniging. Mocht u ons daaraan kunnen helpen dan kunt de de gegevens aanleveren bij één van de bestuursleden.