Privacy & Voorwaarden

Privacy statement 

Laatste update: 28 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Carnavalsvereniging De Raore Schutters (Hierna “C.V. DRS” of “de vereniging” of “wij, gevestigd in Heumen. 

C.V. DRS  hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacy verklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact wil hebben met ons kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of u kunt ons mailen: secretariaat@cv-drs.nl

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

C.V. DRS verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • Lid bent van de vereniging;
 • Bestuurslid of commissielid bent van C.V. DRS;
 • Een bijzondere taak of functie binnen de vereniging hebt, zoals Prins Carnaval, page, lid Raad van Elf, boer of boerin boerenbruilof, pastoor of ambtenaar boerenbruiloft, Jeugdprins, jeugdpage, lid jeugdraad van elf;
 • een zakelijke relatie met C.V. DRS hebt;

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

C.V. DRS  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is.
 • Uitvoering van de doelstellingen van de vereniging;
 • Uitvoeren contract. Als je sponsor of leverancier bent van C.V. DRS dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Als je C.V. DRS toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd en/of verwerkt:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer
 • Jaar ingang lidmaatschap;

Slechts de navolgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gevraagd:

 • Bij het bestuur het paspoort kopie en BSN-nummer t.b.v. inschrijven bij Kamer van Koophandel of machtiging voor bankrekeningen.

Foto’s

Voor het uitoefenen van bijzondere functies/taken binnen onze vereniging kunnen foto’s, soms met vermelding van naam, worden gemaakt en gepubliceerd op de website. Dit zijn de volgende functies:

 • Bestuurslid
 • Prins
 • Page
 • Lid Raad van Elf
 • Commissielid
 • Boer, boerin boerenbruiloft
 • Pastoor, ambtenaar boerenbruiloft
 • Jeugdprins
 • Jeugdpage
 • Jeugdlid Raad van Elf

Hiervoor wordt door betrokkene toestemming verleend op het moment van aanvaarden van deze functie/taak.

Tijdens carnavalsavonden, bijeenkomsten en tijdens de optochten kunnen ook foto’s worden gemaakt die, zonder vermelding van naam, op de website, in het carnavalsboek of op faceboek kunnen worden geplaatst. Wij gaan ervan uit dat deze plaatsing valt onder het portretrecht. Mocht u evenwel bezwaar hebben tegen plaatsing van een bepaalde foto of een foto willen laten verwijderen, kunt u daarvoor altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of mailen met secretariaat@cv-drs.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u hebt gegeven verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het organiseren van de carnaval in Heumen of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijke toestemming is gegeven.

Bewaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap. De vereniging maakt hier uitzondering op voor het nakomen van verplichte wettelijke bewaartermijnen en ook ten aanzien van conflicten, klachten, juridische procedures, assurantiezaken, (het vermoeden) van strafbare feiten en het inzicht krijgen in historische en statistische gegevens. Daarnaast bewaren wij sommige gegevens als archieffunctie voor onze vereniging, dit zijn met name gegevens van degenen die bijzondere taken/functies binnen de vereniging hebben verricht.

Beveiliging

De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging. Je kan hiervoor schriftelijk of via e-mail contact opnemen met een van onze bestuursleden of met secretatiaat@cv-drs.nl

Klachten

Als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als er naar aanleiding van ons privacy statement/ privacy verklaring nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met op met een van de bestuursleden of per email via secretariaat@cv-drs.nl.