Regelementen optocht carnaval

CARNAVALSOPTOCHT 2023                              

– Aan de deelnemers van de Heumense optocht op zondag 19 februari 2023.

– De opstelling voor de optocht vangt aan om 13.00 uur.

– Zorgt u ervoor, mede in verband met de jurering, dat u tijdig aanwezig bent!

DE BELANGRIJKSTE REGELS ZIJN:

– Alle wagens zullen worden opgesteld op de Boomgaard.

– Waar u ook vandaan komt, u rijdt via de Dorpstraat (dus langs café-zaal kanaalzicht) en de Oude Boterdijk de Hosterd op, bij T-splitsing links-af en deze straat blijven volgen.

– Kleine- (1t/m4 deelnemers) en grote- (5 of meer) loopgroepen stellen zich op in de Maasstraat.

– U wordt verzocht bij het juiste nummer rechts van de weg plaats te nemen.

– Het deelnemersnummer dient in verband met de jurering goed zichtbaar te worden gedragen/bevestigd. Bij wagens op de voor- en achterzijde.

– a.u.b. de nummers na de optocht inleveren/afgeven bij café-zaal kanaalzicht.

DE OPTOCHT START OM 13.30 UUR PRECIES.

Prijsuitreiking vindt plaats op zondagavond om ± 19.11 uur in CAFE – BAR – ZAAL KANAALZICHT

VOLG DE AANWIJZIGINGEN OP VAN POLITIE EN ROUTECOMMISSARISSEN.

– Elke deelnemer die aan de optocht meedoet in een gemotoriseerd aangedreven voertuig dient dat voertuig te hebben verzekerd. Wij houden ons het recht voor om het verzekeringsbewijs en het rijbewijs te laten tonen.

– Elke deelnemer moet zelf een verzekering (WA) afsluiten voor het meedoen aan de optocht.

– Als u een gemotoriseerd aangedreven voertuig heeft, dan wordt u ingedeeld bij de wagens.

– Humor en creativiteit hoort thuis in de carnavalsoptocht, maar gebruik geen kwetsende of discriminerende teksten en gedragingen.

– Zorg voor deugdelijk gebouwde wagens en rijdt voorzichtig.

Dronken chauffeurs worden vanzelfsprekend zelf aansprakelijk gesteld voor de door hen aangerichte schade, de verzekering dekt door hen aangerichte schade niet. Dit laatste geldt ook voor deelnemers zonder rijbewijs.

– Geen enkel bezit en/of gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van carnavalswagens en door deelnemers aan optochten onder 18 jaar.

– Geen zichtbaar alcoholgebruik tijdens de eigen optocht door de prinsenwagen en raad van elf, hiermee vervullen zij een voorbeeldfunctie die andere deelnemers natuurlijk mogen volgen. (Hinderlijk) opzichtig alcoholgebruik wordt door alle deelnemers achterwege gelaten.

Het bestuur van “DE RAORE SCHUTTERS” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schaden veroorzaakt door deelnemers voor, tijdens en na de optocht.

HET BESTUUR WENST U ALLEN EEN VEILIGE EN PLEZIERIGE OPTOCHT TOE.

Bestuur DRS Heumen

————————————-

Regels vanuit overleg Gemeente

SPELREGELS ROND CARNAVALSOPTOCHTEN vanuit gemeente Heumen en Politie Gelderland Zuid

Carnaval vieren betekent vooral samen lol en plezier maken en dat willen we ook graag zo houden.  

Daarbij is natuurlijk het doel dat eenieder kan genieten van prachtige optochten zonder incidenten.  De 4 gemeenten, politieteam Groesbeek en de organiserende carnavalsverenigingen in dit werkgebied hebben daarom gezamenlijk afgesproken dat voor een gezellig en veilig verloop van de carnavalsoptochten in 2018 en later in ieder geval de volgende spelregels gelden: 

 • Geen enkel bezit en/of gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van carnavalswagens en door deelnemers aan optochten onder de 18 jaar.  
 • (Hinderlijk) opzichtig alcoholgebruik wordt door alle deelnemers achterwege gelaten.  
 • Het vervoeren van personen op een carnavalswagen (aanhanger) mag alleen tijdens de optocht, meerijden op de carnavalswagen buiten de optochtroute is wettelijk verboden.  
 • De technische staat van deelnemende carnavalswagens voldoet aan de eisen, denk bijvoorbeeld aan een stevige constructie, deugdelijke reling en de afscherming van wielen.  
 • Afval, zoals lege flesjes en blikjes, wordt netjes afgevoerd en dus niet van de wagens afgegooid.  
 • Humor en creativiteit hoort thuis in de carnavalsoptocht, maar gebruik geen kwetsende of discriminerende teksten en gedragingen. 
 • Het geluidsniveau van in werking zijnde muziekapparatuur is maximaal 80dB(A) en tijdens de optocht heeft de muziek een carnavalesk karakter.  
 • Minderjarige deelnemers worden bij de optocht altijd begeleid door een meerderjarig persoon.  
 • Alle deelnemers houden zich aan het optochtreglement van de organiserende carnavalsvereniging. Met als motto tijdens de optocht veel lol kan ook zonder alcohol’ roepen wij iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen door zich te houden aan deze gezamenlijke spelregels.  

Daarmee doet u ook organiserende carnavalsverenigingen en alle carnavalsvierders een groot plezier.  

Vergunning bijlage ten behoeve van wagenbouwers  

Gelet op de aan de organisatie verleende vergunning wijzen wij u als wagenbouwer op de volgende eisen:  

 • -De praalwagens mogen met betrekking tot de vaste delen niet hoger zijn dan 4 meter. Dit neemt niet weg dat met gebruikmaking van hydrauliek of anderszins tijdens de optocht de hoogte op enig moment hoger mag zijn;  
 • -De wielen van de praalwagens dienen bij de niet draaiende as deugdelijk afgeschermd te zijn tot 30 cm boven het straatoppervlak;  
 • -Op wagens waar personen vervoerd worden dient een deugdelijke reling aanwezig te zijn. Deze reling is tenminste 90 cm hoog boven het vloeroppervlak van de wagen en in geval van kinderen tot 13 jaar 60 cm hoog boven het vloeroppervlak van de wagen;  
 • -Constructies met bewegende delen dienen tijdens het transport van de wagen deugdelijk vastgezet te worden;  
 • -De wagens dienen van een dusdanige kwaliteit te zijn en zodanig geconstrueerd te zijn dat onderweg geen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan door bijvoorbeeld verlies van materiaal;  
 • -Er mogen geen elektriciteitskabels over de grond slepen;  
 • -In de optocht mogen geen kwetsende teksten worden meegevoerd. Ook het dragen van 

zeer kwetsende kleding of vermomming is niet toegestaan; 

 • -De aanwezigheid van vloeibare brandstoffen (anders dan deugdelijk en veilig opgeslagen), ruimteverwarmingstoestellen en open vuur op de carnavalswagen is niet toegestaan;  
 • -Voor zover op de wagens brandgevaarlijke installaties aanwezig zijn moet er een poederblusapparaat met een inhoud van 6 kg op een voor eenieder duidelijke plaats op de wagen worden meegevoerd en zijn voorzien van een geldig Keurmerk;  
 • -Alle wagens moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor deelname aan het openbaar verkeer;  
 • -Zelfrijdend materieel (tractors, auto’s etc.) dient te voldoen aan de wettelijke eisen. Denk bijvoorbeeld aan de APK-keuring;  
 • Lees verder zeker goed het reglement door van de organisatie. Met name ook voor het gedrag op de wagens en tijdens de optocht. 
 • Wagens die niet aan de eisen voldoen of anderszins de (verdere) deelname aan de optocht wordt ontzegd, worden direct van het parcours afgevoerd.  

Daarnaast wijzen wij op de volgende algemene voorwaarden:  

 1. -Bij het opstellen dienen de chauffeurs bij de wagens te blijven om zo nodig de wagens te verplaatsen;  
 2. -Bij de opstelplaats worden door de buitendienst afvalbakken geplaatst. U dient gebruik te maken van deze afvalbakken zodat er geen afval, waaronder glas, achterblijft;  
 3. -Er mogen geen artikelen van de wagens worden gegooid waardoor verkeersgevaarlijke situaties ontstaan. Dit is zeker het geval bij het weg gooien van niet lege drankflesjes of -blikjes.  
 4. -Ter voorkoming van verkeersgevaarlijke situaties mogen mensen zich uitsluitend tijdens de feitelijke optocht op de praalwagens bevinden. De politie zal hier verscherpt op toezien en bij constatering optreden;  
 5. -Alcoholgebruik door bestuurders van de praalwagens, evenals de aanwezigheid van alcoholhoudende drank in de cabines, is niet toegestaan;  

-Geluidsapparatuur moet zodanig zijn afgestemd, dat het equivalente geluidsniveau gemeten in het horizontale vlak van en 1 meter voor de geluidspreker(s) niet hoger is dan 80 dB(A). Daarnaast dient aan klachten over geluidsoverlast aandacht te worden geschonken en zo nodig passende maatregelen te worden genomen.